Με την Υποστήριξη του GR.EC.A το eLearning πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο Μαθαίνοντας τις Πτυχές του eCommerce.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

O Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει 20% Έκπτωση για τα μέλη του και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

 • αρχές και τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος
 • θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη
 • πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων
 • Επαγγελματίες που υποστηρίζουν συμβουλευτικά ή/και τεχνικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ενότητες

 • Βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Τεχνικές Προώθησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων
 • Πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη στις Online αγορές
  Κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν (Mobile Business)

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Παρακολουθώντας κανείς το πρόγραμμα αποκτά όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια σχετικά με:

 • Κατανόηση βασικών αξόνων ανάπτυξης μιας e-επιχείρησης

 • Παρουσίαση επικαιροποιημένων στοιχείων της αγοράς

 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης μιας online πλατφόρμας

 • Κατανόηση των διαφορετικών εργαλείων online προώθησης

 • Κατανόηση των εργαλείων αξιολόγησης της online παρουσίας

 • Κατανόηση των εργαλείων βελτιστοποίησης της ευχρηστίας του site

 

Διδάσκοντες

ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , ΟΠΑ

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.