Ο GR.EC.A. υποστηρίζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου ELTRUN, MOBECOM: Mobile E-Business and Commerce και προσφέρει 20% έκπτωση σε όλα τα μέλη του
.
Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να κατασκευάσουν mobile applications ,  ακόμα και αν δεν έχουν προηγούμενη γνώση προγραμματισμού!

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν σε όλες τις πτυχές του κινητού επιχειρείν και θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα πρωτότυπο της ιδέας τους αλλά και να αναλύσουν την επιχειρηματική της αξιοποίηση. Έμπειροι εισηγητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και την αγορά, θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν όλα τα συστατικά της mobile υπηρεσίας και την αξιοποίησής της στα πλαίσια του project που θα εκτελέσουν.

Σε ποιους απευθύνεται – Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Μέλη καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Ιδανικό για άτομα χωρίς προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Μέλη καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Ιδανικό για άτομα χωρίς προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού

Υλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλου
Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε 7 εβδομάδες ( 70 ώρες ).

Η διεξαγωγή του προγράμματος θα πραγματοποιείται Παρασκευή 16:00-21:00μ.μ και Σάββατο11:00-16:00μ.μ και οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι εξής: 

§  5-6/4

§  19-20/4

§  10-11/4

§  24-25/5

§  7-8/6

§  14-15/6

§  21-22/6

Πρώτη και δεύτερη εβδομάδα

Mobile Services Landscape and Entrepreneurial Mindset and Innovation. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κλάδο του Mobile και τις mobile εφαρμογές ανά κλάδο και ανά επιχειρηματική λειτουργία. Μέσω case studies θα αναγνωρίσουν τις ανάγκες και θα σκιαγραφήσουν mobile καινοτόμες ιδέες που έχουν προοπτική.

Τρίτη εβδομάδα:
Design and Evaluation of Business Model for the Mobile Service and Mobile Service Design. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν και δημιουργούν το επιχειρηματικό μοντέλο της mobile ιδέας/υπηρεσίας τους με βάση την πρόταση αξίας, τους πελάτες στόχος, τα κανάλια επαφής, τους κύριους συνεργάτες και τους αναγκαίους πόρους.

Τέταρτη και Πέμπτη εβδομάδα: 
Development of Mobile services. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν την εφαρμογή τους διερευνώντας τις απαιτήσεις και την δυνητική εμπειρία του χρήστη. Ακολούθως, αναπτύσσουν μέσα από online πλατφόρμες οπτικού προγραμματισμού την εφαρμογή τους (τεχνική υλοποίηση) χρησιμοποιώντας τα σχέδια και τα δομικά μέρη που έχουν δημιουργήσει πρωτίστως. Επιπροσθέτως οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν έρευνα ευχρηστίας με δυνητικούς χρήστες.

Έκτη εβδομάδα:
Digital Marketing and Online Strategy. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν το μάρκετινγκ πλάνο και εκπαιδεύονται στα ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ που είναι διαθέσιμα για την αποτελεσματική προώθηση της εφαρμογής τους και την στοχευμένη προσέγγιση της αγοράς στόχος.

Έβδομη εβδομάδα: 
Setting up the Mobile business and Launch. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε θέματα: νομικά, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, σχεδιασμού παρουσιάσεων, χρηματοδότησης, οργάνωσης λειτουργιών και υποδομών, δικτύου πωλήσεων κλπ. για να σχεδιάσουν τον τρόπο που η κινητή υπηρεσία θα εισέλθει ομαλά στην αγορά. 

Οδηγίες εγγραφής – Περισσότερες πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 500 €.

20% έκπτωση σε όλα τα μέλη του GRECA

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα MOBECOM: Mobile E-Business & Commerce εδώ 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 22/3/2019